Stugbilder

Tillbyggnaden

Vägen dit


2003

2004

2005

2006
Dags för trappbygge (juni 2005)


Markarbete och lite förberedelser för översta steget (juni 2005)


Ramen för nedersta steget är klar (juni 2005)


Även andra stegets ram börjar bli färdig (juni 2005)


Ramverket är färdigt. Nu är det bara att smacka på några stegbrädor (juni 2005)


Kvällen är sen och bara detaljer återstår (juni 2005)


Nästa dag är det bara att provsitta (juni 2005)


Knutbräda och mineritskivor är uppsatta (juni 2005)


Stenlagda gångar ramar in trappan (juli 2005)


Olle jämnar ut tomten (juli 2005)


Grävning av ett dike där häcken ska sättas (juli 2005)


Nu har tomten plattats ut (juli 2005)


...och gången i natursten är lagd (augusti 2005)


...och gräset växer (september 2005)

Tillbaka till början

Bilder från 2003

Bilder från 2004

Bilder från 2006