Stugbilder

Tillbyggnaden

Vägen dit


2003

2004

2005

2006
Bilder från tillbyggnaden, påbörjad i maj 2003


Före ombyggnad
Före (feb 2003)


Efter (juli 2006)

- Bilder från 2003

- Bilder från 2004

- Bilder från 2005
- Bilder från 2006