En jultradition
-Den årliga julaftonsinnebandyn i Sala


 

Historik
Det hände sig vid mitten av 1950-talet att stadsdelen Kungsängen i Sala expanderade med några nya villakvarter. Till de nya husen flyttade många barnfamiljer. Stadsdelen fortsatte att expandera, men nu inom familjerna, så att nya barn fylldes på långt in på det efterföljande decenniet. Dessa ungar skulle några år (ganska många) senare skapa en tradition som lever in i våra dagar.

På 1960-talet hade man ännu inte kommit på att lek och idrott är oförenliga. Därför var det helt naturligt att om ett antal grabbar stötte ihop så kunde någon föreslå att man skulle ägna sig åt lagsport. Detta kunde alltså ske helt spontant, varför fenomenet numera benämns spontanidrott. Vintertid betydde det inte sällan att man placerade ut målstolpar i form av isklumpar på gatan under närmaste gatlykta och sedan springandes med hockeyklubba jagade en tennisboll. Det var alltså ett slags föregångare till dagens innebandy fast utomhus. Sommartid var det ”Ängen” som gällde. Ängen var en kvarvarande del av landsbygden som gränsade till de nya kvarteren. Där fick några pinnar i marken tjäna som målstolpar på den egentillverkade fotbollsplanen. Den lutade lite åt nordväst, men vad gjorde det?!

Under slutet av 1960-talet byggdes en gymnasieskola, Kungsängsskolan, i stadsdelen. Vid skolan sattes det vintertid upp en hockeyrink. Nu kunde kvartersgänget spänna på sig skridskorna och utöva hockey-bockey. Till en början var det fortfarande spontanidrottande som gällde, men omärkligt hade plötsligt en ny jultradition uppstått utan att någon riktigt visste hur. Timmen före Kalle Anka skulle ägnas åt hockey-bockey-spel under ett antal år.

Mot slutet av 1970-talet började några av gamlingarna i gänget närma sig den aktningsvärda åldern av 25. Några hade flyttat från stan men de flesta kom ju hem till jul så traditionen kunde fortsätta. Men till slut var traditionen hotad. 1980 kördes spelet som vanligt men något måste göras. Året efter kom någon på den ljusa idén att i stället spela innebandy. En av deltagarna hade blivit gymnastiklärare och hade tillgång till lokal. Därmed var en ny tradition född: Varje julaftonsmorgon kl. 9 samlas sedan dess ett gäng lärare, hantverkare, försäljare, forskare och ingenjörer för att kämpa hårt men ädelt.

I början formerades ofta kampen så att det blev 50-talister mot 60-talister. Efterhand har en ny generation tillkommit, med barn och syskonbarn till de gamla spelarna. Med tiden passerar väl en och annan av de yngre spelarna gränsen för att kvalificera sig till gamlingarnas lag. Ändå tycks det ungdomliga motståndet bli allt besvärligare.

2004
 


2009

   


Åter till början

Åter till startsidan