Filosofi och religion

 

Jag har aldrig ägnat mig åt religiösa grubblerier, men tycker ändå att religion kan vara ett intressant fenomen att filosofera om.

 

I texten nedan har jag tillåtit mig att både plocka fram det komiska och allvaret i min religionskritik. Det kan kanske vara provocerande för en del, även om det inte är min avsikt.

Jag är i grunden tolerant till alla religiösa riktningar som inte skadar någon.

 

Men för säkerhets skull upprepar jag textens inledande rad:

 

”Du som är religiös och dessutom lättkränkt eller orubbligt bokstavstroende bör nog sluta läsa här.”

 

 

Om det fortfarande finns någon kvar som läser den här raden hoppas jag att du kan få någon behållning av texten.

 

 

 

 

Religion 2.0

 

 

 

 

Åter till startsidan